De Kajuit

De Kajuit is een voorziening waarbij wordt uitgegaan van de wens, behoefte en vraag van deelnemers en inwoners van de gemeente Delfzijl en waar hun actieve bijdrage wordt verlangd. Betrokken deelnemers bieden hier diverse activiteiten aan, waarbij er wordt uitgegaan van wat mensen zelf kunnen en willen. Vanuit die behoeften kan het aanbod van activiteiten en cursussen worden aangescherpt en bijgesteld.

U vindt de Kajuit aan de Prins Bernhardlaan 26A in Delfzijl.

de kajuit .png