Over de Organisatie 

 Anbi gegevens 

Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Bezoekadres van de organisatie is de Waddenweg 4 in Delfzijl (9933 KH). telefoonnummer is 0596 - 650 787, e-mail adres is info@s-w-d.nl. Het RSIN en fiscaal nummer is 0008281762. 

 

De organisatie SWD voert welzijnsdiensten (Inburgering/integratie, Maatschappelijk werk en Samenlevingsopbouw) uit in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Daarnaast is SWD actief op een paar terreinen in Bedum, de Marne, Winsum, Eemsmond en Oldambt.

 

Hoofdlijnen die de stichting daarbij in de meest brede vorm van het aanbod hanteert, zijn:

A   Individuele hulp

 • Zelfredzaamheid en participatie

 • Eigen kracht voor iedereen

 • Inwoners blijven langer zelfstandig wonen

 • Mantelzorgers worden ondersteund

 • Begeleiding naar meer stabiele financiële situaties

 • Opvoed- en opgroei ondersteuning

 • Begeleiding bij het stoppen van huiselijk geweld

 

B   Samenlevingsopbouw

 • Zelfredzaamheid en participatie

 • Ontmoetingen in Steunstees

 • Stimulering vrijwilligerswerk

 • Veiligheid, voorkoming van overlast door jong en oud

 

Onze Missie

SWD helpt mensen, die door welke omstandigheden ook, (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn. De SWD kijkt daarbij naar mensen als één geheel binnen een aantal levensdomeinen (deze zijn: lichaam en geest, waarden en inspiratie, arbeid en presteren, materiële situatie, sociale netwerken). Iedereen heeft recht op een passende plek in de maatschappij. SWD helpt mensen die plek zelf te verwerven.

 

We kunnen onze missie vertalen in een aantal kernwaarden die leidend zijn voor SWD. Hiermee maken we duidelijk waar we voor staan en ze dienen als een toets voor ons dagelijks handelen. Natuurlijk ontstaan er daarbij dilemma’s deze gaan we niet uit de weg, maar bespreken we op ieder niveau.

 

Onze Kernwaarden

SWD staat voor:

1     erop af, praktisch, concreet en klantgericht, de eigen kracht versterkend;

2     ondernemend en toonaangevend;

3     een betrokken partner, in vertrouwen;

4     open, toegankelijk en samenwerkingsgericht;

5     veilig en respectvol.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit: F. Kappelhof, J. Mulder, M. Bosma en R. Boxmeer. Gemaakte reiskosten worden op verzoek vergoed. We werken vanuit de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.