Trainingen

Assertiviteit trainingen

Vindt je het moeilijk om ‘nee’ te zeggen? Zijn de belangen van anderen belangrijker dan die van jou? Krop je je gevoelens op tot een uitbarsting niet meer is tegen te houden? Veel mensen herkennen dit en vinden het lastig om hier verandering in te brengen, ook al voelen ze aan alles dat het zo niet langer kan.

 

In de assertiviteitstraining ‘Opkomen voor jezelf’ leer je voor jezelf op te komen in verschillende situaties. Dit kan bijvoorbeeld zijn tegenover vrienden, familie, werkgever of buren. Iemand die zich assertief gedraagt, durft voor zijn/haar eigen mening, wensen en behoeften op te komen en houdt daarbij evenveel rekening met zichzelf als met een ander. Tijdens de training leer je niet alleen grenzen stellen, maar ga je ook ontdekken waar je behoeftes liggen en welke wensen je hebt.

 

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2,5 uur. In de training leer je vaardigheden, zodat je in allerlei situaties assertiever kunt reageren. We maken gebruik van opdrachten, creatieve oefeningen, doe- opdrachten en rollenspel (in tweetallen, niet voor de groep).  Deze assertiviteitstraining is geen therapiegroep waarin dieper liggende achtergronden van individuele problemen besproken worden. Mocht je hier wel behoefte aan hebben, dan kan de trainer je verwijzen.

 

Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende punten: samenhang gedrag-, gevoel-, gedachten en situatie, aandacht voor gevoel, spanning en ontspanning, non-verbaal gedrag, luisteren, redelijk denken, interpreteren, positieve zelfwaardering, complimenten geven en ontvangen, wensen/verzoeken uiten, ‘nee’ zeggen, feedback geven en ontvangen, boosheid uiten, reageren op boosheid en onderhandelen.

 

De training start twee keer per jaar bij voldoende deelname. Minimaal 6 personen en maximaal 10.

 

De kosten voor de training zijn € 35,= inclusief koffie/thee en trainingsmateriaal.  Aan het eind van de training ontvang je een certificaat.

Aanmelden kan via het contactformulier op onze website: www.s-w-d.nl of u kunt bellen naar 0596 - 650 787 tussen 09.00 en 12.00 uur.