Financiële hulp

Budgetmaatjes

Heeft u na veel moeite en zorgen uw financiële problemen opgelost? Zijn alle voorzieningen aangevraagd en is er een balans tussen uw inkomsten en uitgaven? Soms is het dan lastig dit zo te houden. U moet rond komen van een, meestal krap, budget. Juist nu blijft het belangrijk om een goed overzicht te houden van inkomsten en uitgaven, post open te maken, wijzigingen in uw situatie op tijd door te geven en goed om te gaan met instanties.

 

Vindt u dat moeilijk?? Misschien kan een budgetmaatje u helpen bij al deze zaken die zo ingewikkeld zijn.

 

Het Budgetmaatjes project is een project waarbij begeleiding wordt gegeven door vrijwilligers die worden aangestuurd door een professionele coördinator. Zij kunnen u helpen om te voorkomen dat er grote financiële problemen ontstaan. U wordt langdurig begeleid om te zorgen dat u niet (misschien opnieuw) in een schuldensituatie terecht komt. U wordt door een budgetmaatje ondersteund, begeleid en gestimuleerd om binnen uw mogelijkheden, zelf zaken op te pakken.

 

Voor begeleiding van een budgetmaatje komt u alleen in

aanmerking via de verwijzing van een hulpverlener. Wilt u

meer informatie hierover neem dan contact op met de

coördinator, Anka Hoven via tel: 0596 – 650 787

of via mail: a.hoven@s-w-d.nl.

 

Zelf vrijwilliger worden?

Bent u geïnteresseerd in het werken als budgetmaatje dan kunt u contact opnemen met Anka Hoven of met het VrijwilligersSteunpunt van de SWD. Het VrijwilligersSteunpunt is bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 9.00 - 16.00 uur via telefoonnummer 0596 - 650 787.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Oranjefonds en het KANSfonds.