De Kajuit

Doelstelling

Fotolia_jongeren_03.jpg

De Kajuit is gevestigd in de oude huishoudschool en wordt gebruikt door  groepen, zoals de Dagopvang, groepen van Cosis (voormalig Novo en Promens Care) en de Inloop. Tijdens de Inloop is er gezamenlijk koffie drinken en ontmoeting. Mensen die anders gemakkelijk in huis blijven en ‘achter de geraniums’ blijven zitten komen hier naar toe om elkaar te ontmoeten. Er worden spelletjes gedaan en activiteiten ondernomen. Ook als u wel zelf gemakkelijk contacten maakt en het u leuk lijkt om mee te doen, bent u van harte welkom. Kom rustig langs. De inloop is open van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur.

De doelstelling van de Kajuit is het stimuleren van deelname van diverse doelgroepen aan activiteiten in de samenleving. Wijkbewoners, inwoners van de gemeente Delfzijl, kortom, iedereen wordt hier de gelegenheid geboden om mee te doen aan de diverse activiteiten die er plaatsvinden. Ook hopen we met- en door de inwoners nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De activiteiten zijn gericht op ontmoeting, participatie, ontwikkeling, educatie en preventie. Hierbij is gelijkwaardigheid tussen bezoekers, vrijwilligers en professional het uitgangspunt. Een ieder levert zijn bijdrage in de activiteiten zodat de Kajuit met elkaar draaiend gehouden wordt, net als bij een dorpshuis of buurtcentrum.

De AV is een samenwerkingsverband van diverse deelnemers, zoals:

  • Wijkbewoners

  • Gemeente Delfzijl

  • Stichting Welzijn en Dienstverlening

  • ASWA

  • Lentis

  • NOVO

  • Werkpro

  • Sport4Connect

Naast deze partijen sluiten ook andere deelnemers zich aan en is er vooral voor de inwoners ruimte om in het centrum activiteiten te organiseren. De deelnemers zorgen gezamenlijk voor openstelling van het gebouw met de wijkbewoners, vrijwilligers, personeel via werkervaringsplekken, e.d.

 

SWD is betrokken bij de Kajuit via een kwartiermaker die o.a. het team van aanwezige professionals begeleidt zodat een goede uitwisseling en samenwerking ontstaat.