Financiële hulp

Heeft u vragen over financiën, schulden, regelingen en voorzieningen en/of het ordenen van administratie? Dan kunt u terecht bij de SWD. Voor een één op één gesprek, een huisbezoek, een voorlichting of training, of langdurige en intensieve begeleiding en hulp. Het eerste contact loopt via een maatschappelijk werker die u naar de juiste persoon binnen de organisatie doorverwijst.