Senioren

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen of jongeren die mee helpen in de zorg voor een ouder, broertje of zusje of een ander inwonend familielid met een chronische ziekte of beperking. Een kenmerk is dat de jonge mantelzorger zorgt voor een gezinslid, zich zorgen maakt over een gezinslid en zelf zorg tekort komt.

 

Jonge mantelzorgers hebben taken en verantwoordelijkheden op heel veel verschillende terreinen. Deze passen niet bij hun leeftijd en ontwikkeling. Hierdoor kan dit leiden tot overbelasting.

 

Het steunpunt mantelzorg zorgt dat dit thema onder de aandacht komt bij relevante organisaties zoals scholen, o.a. via gastlessen. Ook kunnen jonge mantelzorgers aankloppen voor informatie en advies. Het steunpunt ondersteunt bij het bekijken of er andere hulpverlening kan worden ingeschakeld en of er zorgtaken overgenomen kunnen worden. Ook is er aandacht voor ontspanning en contact met lotgenoten.

 

Regelmatig worden er funmiddagen georganiseerd waar

jonge mantelzorgers even tijd voor zichzelf kunnen hebben

en leuke dingen kunnen ondernemen. Er is dan ruimte

voor ontspanning maar ook voor contacten met

andere jonge mantelzorgers.

 

Ben jij een jonge mantelzorger, of kent u een jonge

mantelzorger? Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Karin Leertouwer, 06 – 4610 2878

of via mail: k.leertouwer-bosker@s-w-d.nl

Locatie Delfzijl

Waddenweg 4
9933 KH Delfzijl
Telefoon 0596 - 650 787
E-mail info@s-w-d.nl

Locatie Appingedam

Stadshaven 23

Locatie Loppersum

Stationslaan 10

Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur

via 0596 - 650 787 en daarna tot 17.00 uur alleen voor crisiszaken via het crisisnummer 06 - 3069 4229

Postadres
Postbus 248
9930 AE  DELFZIJL

Contactformulier algemeen (alle velden invullen svp zodat goed verwezen kan worden naar de juiste persoon)

Ik ga er mee akkoord dat mijn gegevens worden bewaard, zoals beschreven in de Privacy Verklaring