Senioren

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen of jongeren die mee helpen in de zorg voor een ouder, broertje of zusje of een ander inwonend familielid met een chronische ziekte of beperking. Een kenmerk is dat de jonge mantelzorger zorgt voor een gezinslid, zich zorgen maakt over een gezinslid en zelf zorg tekort komt.

 

Jonge mantelzorgers hebben taken en verantwoordelijkheden op heel veel verschillende terreinen. Deze passen niet bij hun leeftijd en ontwikkeling. Hierdoor kan dit leiden tot overbelasting.

 

Het steunpunt mantelzorg zorgt dat dit thema onder de aandacht komt bij relevante organisaties zoals scholen, o.a. via gastlessen. Ook kunnen jonge mantelzorgers aankloppen voor informatie en advies. Het steunpunt ondersteunt bij het bekijken of er andere hulpverlening kan worden ingeschakeld en of er zorgtaken overgenomen kunnen worden. Ook is er aandacht voor ontspanning en contact met lotgenoten.

 

Regelmatig worden er funmiddagen georganiseerd waar

jonge mantelzorgers even tijd voor zichzelf kunnen hebben

en leuke dingen kunnen ondernemen. Er is dan ruimte

voor ontspanning maar ook voor contacten met

andere jonge mantelzorgers.

 

Ben jij een jonge mantelzorger, of kent u een jonge

mantelzorger? Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Karin Leertouwer, 06 – 4610 2878

of via mail: k.leertouwer-bosker@s-w-d.nl