Kind en gezin

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde, sociale en stimulerende omgeving.

SWD werkt op dit terrein samen met alle organisaties die met kinderen te maken hebben binnen het samenwerkingsverband Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

 

 

 

 

 

 

Hier kunt u als ouder/opvoeder langskomen voor informatie, advies of hulp bij opgroei- en opvoedvragen van uw kind. Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen voor ouders, kinderen en gezinnen. Kijk op de pagina voor trainingen en activiteiten of er iets wordt aangeboden wat bij u past.


Het CJG DAL is het centrale punt waar ouders, kinderen en jongeren uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum terecht kunnen voor informatie. Heeft u een vraag op het gebied van groei, ontwikkeling en gezondheid, er zijn verschillende locaties in deze gemeenten waar u terecht kunt. Voor meer informatie is het CJG DAL bereikbaar onder telefoonnummer 0596 – 548 200, het klantcontactcentrum van de gemeenten. Dit centrum is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

 

Daarnaast zijn we aangesloten bij Zorg voor Jeugd (ZvJ) Groningen, een hulpmiddel om snel en efficiënt hulp op gang te brengen. Kinderen en jongeren tot 23 jaar, die een risico lopen of die hulp krijgen van een hulpverleningsinstelling, krijgen sinds eind januari 2010 een vermelding in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen. Alleen de naam en het adres van het kind waar zorgen over zijn, worden vermeld. Er komt geen inhoudelijke vermelding. Deze informatie is alleen beschikbaar voor medewerkers van hulpverleningsorganisaties, aangesloten bij ZvJ. Hierdoor kan de hulpverlening beter op elkaar worden afgestemd als er meerdere partijen bij uw kind zijn betrokken. Door het op tijd signaleren, moet bovendien worden voorkomen dat problemen bij jongeren uitgroeien tot grote risico’s voor hun ontwikkeling.

Op de website groningen.zorgvoorjeugd.nu kunt u meer lezen over wat Zorg voor Jeugd Groningen precies is en wat het voor u als ouder/verzorger of jeugdige kan betekenen.