Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit de eigen omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend, buur of kennis. De zorg die ze geven is langdurig, intensief en afhankelijk van de behoefte van de zorgvrager. Mantelzorg daar kies je niet voor, daar rol je zomaar in. Je bent mantelzorger, 24 uur per dag, uit liefde, genegenheid en vanzelfsprekendheid. Het zorgen voor een ander geeft voldoening. Het kan betekenis en invulling geven aan het leven, je ontdekt nieuwe mogelijkheden in jezelf, je kunt de zorgvrager helpen tegemoet te komen aan de wens om thuis verzorgd te worden.

 

Op diverse gebieden kunnen mantelzorgers ondersteunt worden. Ben je een jonge mantelzorger? Lees op de pagina voor jonge mantelzorgers of we iets voor je kunnen betekenen. Wilt u contact met andere mantelzorgers? Via het Steunpunt Mantelzorg kunnen we u helpen. Kijk op de gemeentepagina Gemeenten of we in uw woonplaats mantelzorg ondersteuning bieden.