Bij mij in de buurt

Opbouwwerk

Het opbouwwerk richt zich vooral op nieuwe spontane ideeën vanuit bewoners in de aandachtwijken om te komen tot een grotere sociale samenhang in de straat of buurt. Kennen en gekend worden zijn belangrijke pijlers om de zorg voor elkaar te vergroten en geeft mensen net dat duwtje in de rug om te komen tot een actieve inzet. Waar mogelijk kunnen nieuwe initiatieven worden aangehaakt binnen bestaande structuren. Maar er bestaat ook de mogelijkheid om nieuwe initiatieven juist out of the box verder te ontwikkelen.

 

Opbouwwerkers helpen bij deze zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid van burgers. Uitgangspunt hierbij is dat bewoners zoveel mogelijk gebruik maken van de eigen kracht, de eigen talenten en de eigen mogelijkheden en dat er een zo breed mogelijk draagvlak is in de buurt, de wijk of het dorp voor de wensen en ideeën van bewoners. 

 
Het opbouwwerk stimuleert hierbij, overlegt en stemt zo nodig af met verschillende partijen zoals met bewonersorganisaties, buurtagenten, de woonconsulenten, de gebiedsregisseurs en de wijkbeheerders. Ook hebben zij natuurlijk korte lijntjes met de collega's van het jongeren-, ouderen- en vrijwilligerswerk, de afdeling integratiemantelzorg en maatschappelijke dienstverlening.

 

Wilt u weten of het opbouwwerk bij u in de buurt werkzaam is? Kijk op de gemeentepagina voor meer informatie hierover. 

Locatie Delfzijl

Waddenweg 4
9933 KH Delfzijl
Telefoon 0596 - 650 787
E-mail info@s-w-d.nl

Locatie Appingedam

Stadshaven 23

Locatie Loppersum

Stationslaan 10

Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

via 0596 - 650 787

Postadres
Postbus 248
9930 AE  DELFZIJL

Contactformulier algemeen (alle velden invullen svp zodat goed verwezen kan worden naar de juiste persoon)

Ik ga er mee akkoord dat mijn gegevens worden bewaard, zoals beschreven in de Privacy Verklaring