Maatschappelijk werk

Openbare geestelijke gezondheidszorg

In elke gemeente is er een OGGz-netwerk (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Deze netwerken helpen mensen die volgens hun omgeving zorg nodig hebben, maar zelf geen hulp vragen. Om zorgwekkende situaties, sociaal kwetsbare personen of gezinnen te vinden en te ondersteunen zijn er OGGz netwerken waarin maatschappelijk werk, politie, gemeente, woningstichting en andere hulpverlenende organisaties vertegenwoordigd zijn.

 

Binnen dit netwerk richt het maatschappelijk werk zich met name op sociaal- maatschappelijke problemen, zoals dreigende ontruimingen, huiselijk geweld en oudermishandeling.

 

Als u zich zorgen maakt over uw partner, buren, familieleden, vrienden of kennissen, kunt u bij het maatschappelijk werk terecht met vragen, voor advies of het aanmelden van iemand waar u zich zorgen over maakt. Ook SWD maakt deel uit van het OGGz netwerk binnen de  gemeenten waar wij werkzaam zijn.

Hoe bestaat het!

Al schreeuwend gooit hij de deur met een nijdige knal dicht.

‘Jullie hebben hier niets te zoeken, dus oprotten!’

De OGGz -medewerkers van het kernteam van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) zijn afkomstig vanuit zes organisaties: GGD Groningen, SWD, Lentis, VNN, NOVO en Politie Groningen. Naast hun reguliere werkzaamheden zetten zij zich dagelijks in voor de bemoeizorg. bellen ongevraagd aan bij de zorgwekkende zorgmijders en zijn gehard tegen de weerstand die zij oproepen. Zij geven niet op. Ze hebben één doel voor ogen: mensen begeleiden naar een beter bestaan. Linksom of rechtsom, met inzet en creativiteit leggen ze contact en winnen vertrouwen. We maken kennis met hen, hun cliënten en de weg die zij samen afleggen. In 'Hoe bestaat het! schreven zij voor u echte verhalen over echte mensen, uit de praktijk van alledag.