Kind en gezin

Opvoed- en opgroeiondersteuning

Wanneer u als ouder, als jongere of als partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aangeeft dat er behoefte is aan ondersteuning bij de opvoeding, dan kunt u zich via de SWD opgeven voor opvoed- en opgroeiondersteuning.

 

De SWD is één van de partners binnen het CJG. Het team opvoedondersteuning van het CJG helpt bij vragen op dit gebied. Bij een aanmelding voor hulp vult u een aanmeldformulier in. Hierop kunt u kort omschrijven waar u tegenaan loopt, wat al geprobeerd is en waar u zelf aan wilt werken. Hierna wordt een plan gemaakt waarin de zaken worden uitgelicht waar u als ouder problemen ervaart.

 

Via huisbezoeken wordt samen met u als ouder gewerkt aan de hulpvraag. U krijgt verschillende opvoedingsvaardigheden aangeleerd, krijgt informatie, leert gesprekstechnieken en er wordt geoefend. De rol van u als ouder wordt hierdoor versterkt. De regie ligt gedurende het hele traject bij de ouder.

Na afloop volgt een korte evaluatie om te kijken of de werkwijze de juiste is geweest bij de hulpvraag. We proberen maatwerk te bieden waarbij ouders in hun eigen kracht worden gezet!

 

Denkt u dat dit in uw situatie uitkomst kan bieden? Meldt u dan aan via het maatschappelijk werk in uw woonplaats. Kijk hier voor de spreekuurtijden Maatschappelijk werk in uw gemeente.