Buurtbemiddeling

Overlast in de buurt verminderen

Je kent het wel of je zit er middenin: irritatie in je woonbuurt, iemand ergert zich aan harde geluiden van de buren, rondslingerend vuil. Wanneer mensen dicht op elkaar wonen bestaat de kans op conflicten. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan het uit de hand lopen.

 

Heeft u last van geluidsoverlast, parkeeroverlast, rommel op straat, harde muziek, intimidatie, stankoverlast, geschreeuw en ruzies of huisdierenoverlast, dan kunt u buurtmiddeling inschakelen als u bereid bent om met uw buren te praten over mogelijke oplossingen.

De coördinator van SWD kijkt samen met u of buurtbemiddeling ingezet kan worden. Er volgt een gesprek over uw klacht bij u thuis. Daarna worden buurtbemiddelaars ingeschakeld. Deze getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De buurtbemiddelaars begeleiden ruziënde partijen naar een gezamenlijke oplossing voor hun conflict. Daarbij gaan ze ervan uit dat zelf oplossingen bedenken beter is dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich herhaalt. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Buurtbemiddeling is gratis, onafhankelijk en onpartijdig. De deelname is vrijwillig.

Wilt u zich aanmelden voor buurtbemiddeling? 

Neem dan contact op met de coördinator:

Lisette Stuut, 

Waddenweg 4,

9933 KH Delfzijl 

Tel: (0596) 65 07 87
Email: buurtbemiddeling@s-w-d.nl