Inburgering en integratie

Participatie in de wijk

Inburgeren en integreren is meer dan alleen de Nederlandse taal leren. SWD stimuleert mensen om te participeren in de Nederlandse samenleving door de mensen te activeren en te begeleiden naar activiteiten in de wijk, vrijwilligerswerk of betaald werk.

 

Denkt u dat dit een goede opstap voor u kan zijn, meldt u dan aan. Samen met u als deelnemer wordt gekeken naar wat uw mogelijkheden zijn op basis van opleiding, werkervaring, kennis van de taal en interesses. Vervolgens wordt contact gelegd met de organisaties waar (vrijwilligers)werk of activiteiten gedaan kunnen worden. SWD blijft u begeleiden tijdens dit proces. Op deze manier wordt de Nederlandse taal in de praktijk gebracht, krijgt u meer contacten met mensen uit de wijk en wordt er gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid.

 

SWD werkt hierbij met diverse organisaties samen zoals ISD-Noordoost, Noorderpoort, wijkverenigingen en vrijwilligersorganisaties.