Jongeren

Preventie

Door de jongerenwerkers wordt regelmatig aandacht geschonken aan maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Als dit tijdens de inloop ter sprake komt gaan we hier op in in 1 op 1 gesprekken.

 

Ook vinden we het belangrijk om in groepsverband aandacht te schenken aan deze ontwikkelingen. Daarom worden er trainingen en voorlichtingen gegeven. Denk hierbij aan drank- en drugsvoorlichting, omgaan met social media, seksuele voorlichting of assertiviteitstrainingen. Sommige trainingen worden gegeven in samenwerking met partners zoals VNN, het maatschappelijk werk of de partners binnen het CJG-DAL.

 

Het doel is om de jongere te laten opgroeien tot een zelfstandige volwassene waarbij we aandacht schenken aan de eigen kwaliteiten en talenten, het ontwikkelen van vaardigheden en het zelfstandig functioneren op verschillende terreinen.