Senioren

Ouder worden we allemaal en het liefst zo plezierig mogelijk!

Wilt u gezond en vitaal blijven, actief en zo zelfstandig mogelijk? En nog belangrijker: een kring van leuke mensen om u heen hebben en betrokken blijven in de samenleving?

De Stichting Welzijn en Dienstverlening staat, gericht op het gebied van wonen, welzijn en zorg, naast u als oudere en wil u adviseren en ondersteunen in de situatie welke bij u passend is. Uw persoonlijke situatie is het uitgangspunt van onze dienstverlening. Wij zijn graag uw partner bij zelfstandigheid, uw vraag is ons startpunt! Familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers zijn van harte welkom voor informatie.

 

Ook in iets moeilijker perioden kunt u bij ons aankloppen. Wilt u graag zelfstandig blijven wonen, maar wil het koken niet meer? Tafeltje Dekje in de gemeente Delfzijl is één van de mogelijkheden. Heeft u behoefte aan iemand om uw verhaal aan kwijt te kunnen? Af en toe een steuntje in de rug? Onze vrijwilligers helpen u graag! Heeft u een vermoeden van ouderenmishandeling, misschien bij uw buurvrouw of buurman? Een aantal van de medewerkers van SWD is contactpersoon rond ouderenmishandeling en kan u helpen om een melding hiervan te doen zodat er actie wordt ondernomen.

 

Kortom, er zijn veel mogelijkheden om te zorgen dat u of uw familielid zelfstandig en betrokken kan blijven bij onze samenleving. Wilt u weten wat wij in uw gemeente aanbieden? Kijk daarvoor op de gemeentepagina voor de precieze gegevens.