Senioren

Seniorenvoorlichting

Ten gevolge van het ouder worden komen er regelmatig vragen en problemen rond wonen, zorg, zelfredzaamheid, rechten, inkomen, mobiliteit en participatie. Veel ouderen maken niet of nauwelijks gebruik van de regelingen en voorzieningen waar zij een beroep op kunnen doen of recht op hebben. In de huidige tijd, waarin ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen, is het soms niet mogelijk om alle veranderingen in zorg- en welzijnsland mee te krijgen. Het is soms lastig om te weten waar je terecht kunt met je hulpvraag. Dan is het fijn als iemand je daarbij op weg kan helpen. Onze senioren voorlichters bieden een luisterend oor en staan open voor al uw vragen. Zij geven u informatie, onafhankelijk advies en stimuleren u om ook daadwerkelijk gebruik te maken van de mogelijkheden bij u in de buurt.  

 

De seniorenvoorlichting is voor alle zelfstandig wonende 75-plussers in de gemeenten Delfzijl en Loppersum.  

Seniorenvoorlichters zijn vrijwilligers die een speciale training hebben gehad. Ze worden begeleid door een sociaal werker. De seniorenvoorlichters zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden die er in de gemeente zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De SWD krijgt van de gemeente de adresgegevens van iedere inwoner die 75 jaar is geworden. Via een brief wordt aan deze inwoners gevraagd of men prijs stelt op een bezoek van de seniorenvoorlichter. Wanneer een bezoek op prijs wordt gesteld  zal er een afspraak worden gemaakt en komt de seniorenvoorlichter bij u op bezoek. Tijdens dit bezoek wordt samen met de oudere, de leef- en woon omstandigheden in kaart gebracht. Daarop worden adviezen gegeven over voorzieningen en regelingen en wordt gesproken over uw eigen mogelijkheden, wensen en talenten en uw eigen netwerk. Ook kan er verwezen worden naar bepaalde instanties en organisaties.

 

Na een aantal weken neemt de sociaal werker contact met u op als er een verwijzing of adviezen zijn gegeven. Er wordt dan bekeken of de adviezen het gewenste effect hebben gehad.

 

Bent u nog geen 75 jaar, woont u in één van de genoemde gemeenten en wilt u graag een bezoek i.v.m. vragen over wonen, zorg en welzijn? Neem dan contact op met de SWD via 0596 – 650 787. U kunt dan een afspraak maken met de sociaal werker in uw gemeente, die voor u kan regelen dat één van de seniorenvoorlichters bij u op huisbezoek komt.