Kind en gezin

Steunouder en Samen Oplopen

samen oplopen.webp

Steunouder en Samen Oplopen, er zijn voor gezinnen

Samen Oplopen zorgt voor vrijwilligers of vrijwilligersgezinnen die mee denken en mee helpen in de gezinnen die veel stress en problemen ervaren. Dit doen zij door een tijdje samen op te lopen en te doen waar behoefte aan is. Steunouder zorgt voor vrijwillige steunouders, die de kinderen in hun eigen gezin een extra plek bieden. Hierdoor worden de ouders ontlast en kan het kind veilig en gezond opgroeien met steun in de eigen omgeving.

Samen bieden Samen Oplopen en Steunouder een breed aanvullend aanbod aan informele preventieve zorg voor gezinnen die zelf onvoldoende steun in hun omgeving ervaren. Waar nodig gebeurt dit in samenwerking met de formele zorg. Onze aanpak is gebaseerd op de presentiebenadering en het belang van de aanwezigheid van sociale steun voor gezinnen. Zo ontstaan er mooie verbindingen tussen burgers en groeien kinderen in gezinnen gezond op.

Voor een filmpje over Samen Oplopen klik hier

Voor een filmpje over Steunouder klik hier

STEUNOUDER

“Mijn kinderen ervaren Luce als een tante waar ze leuke dingen doen. Ik was eerst bang dat de kinderen het zouden associëren met de periode dat ze in het pleeggezin zaten. Maar ze zijn helemaal gewend en genieten zichtbaar van de aandacht. Als ze bij Luce zijn heb ik even tijd om iets voor mezelf te doen en tot rust te komen. Af en toe even pauze van elkaar is heel goed voor de kinderen en voor mijzelf.”

 

SAMEN OPLOPEN

“Annemarie komt één keer in de week en helpt ons met allerlei dingen. Het is heel gezellig als zij er is. Zij oefent geen druk uit maar denkt gewoon mee en helpt ons ruimte in ons hoofd en huis te creëren. Soms komen haar man en kinderen ook mee. De humor en warmte die zij iedere keer meebrengen is heel waardevol voor ons. Ik kan altijd en met elke vraag bij haar terecht. Ook Brigit van het wijkteam helpt soms met speciale dingen. Dat gaat in goed overleg.”

Zowel Samen Oplopen als Steunouder werken met goed gescreende en toegeruste vrijwilligers. Rond een koppeling van een gezin aan een vrijwilliger zorgt de coördinator voor:

 • De werving van vrijwilligers en gezinnen.

 • Een uitgebreide kennismaking van de gezinnen en vrijwilligers.

 • Professionele begeleiding van vrijwilligers en gezinnen op maat (soms intensief, soms licht).

 • Zo nodig extra bezoeken aan het gezin.

 • Bewaking van het welzijn van de kinderen en de problematiek in het gezin.

 • Zo nodig samenwerken en afstemmen met de formele zorg in en met het gezin.

 • Toerusten en trainen van vrijwilligers (starttrainingen en thema-besprekingen).

 • Netwerken, samenwerking en afstemming met organisaties ter plaatse.

 

Voor wie?

Ons aanbod is geschikt voor gezinnen. Bijvoorbeeld gezinnen die door hun minimale inkomen in een sociaal isolement leven, vluchtelingen met een status, alleenstaande ouders, ouders die zelf geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen voor hun kinderen, ouders met psychische, fysieke of verstandelijke problemen en ouders die moeilijk uit een negatieve spiraal komen. Onze aanpak maakt gezinnen zelfredzamer. Door duurzame steun in de directe omgeving ontwikkelen kinderen zich beter en wordt zwaardere en duurdere hulp voorkomen.

 

Bent u op zoek naar een steunouder voor uw kind?

 • U heeft een of meer jonge kinderen tussen 0 en 13 jaar.

 • U ervaart uw eigen situatie als extra belastend.

 • De zorg en aandacht voor uw kind vragen veel van uw energie.

 • U heeft zelf geen mensen in uw omgeving waarop u een beroep kunt doen.

 • U wilt zelf graag verantwoordelijk blijven voor de opvoeding van uw kind.

 • U verwacht dat die kans toeneemt met een extra steuntje in de rug.

 

Wilt u vrijwilliger worden?

Voor de functie van steunouder en Samen Oplopen zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Wilt u zich inzetten voor kinderen in gezinssituaties? Of wilt u meer informatie over de training? Neem ook dan contact met ons op.

Veiligheid

Vrijwilligers krijgen in Delfzijl professionele begeleiding. Veiligheid van de kinderen staat bovenaan. De vrijwilligers krijgen allemaal een uitgebreide kennismaking, zij zijn verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen en een training te volgen. Zo kunnen wij goed nagaan of de aspirant-vrijwilliger ook echt vrijwilliger kan en mag worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Thérèse Snaak:

Werkdagen: dinsdag en woensdag

e-mail: Delfzijl@steunouder.nl

Mobiel: 06 – 835 900 12

 

Marja Wilting:

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en Vrijdag

e-mail: Delfzijl@samen-oplopen.nl

Mobiel: 06 – 558 229 28

 

Postadres: Postbus 248, 9930 AE Delfzijl

Bezoekadres: Waddenweg 4, 9933 KH Delfzijl

Telefoon: 0596 - 650 787

 

Steunouder en Samen Oplopen in Delfzijl is aangesloten bij Stichting Steunouder Nederland en Stichting Samen Oplopen Nederland.

 

Marja Wilting                              Thérèse Snaak

Marja Wilting.png
Therese Snaak.png