Maatschappelijk werk

Stoppen huiselijk geweld

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld, kunt u uw woede niet onder controle houden, bent u getuige van huiselijk geweld of heeft u vermoedens? In alle gevallen is hulp vragen dé eerste stap naar een oplossing. Neem contact op voor hulp. Uw telefoontje wordt vertrouwelijk behandeld, we staan niet direct voor de deur, maar we beginnen met praten. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het Steunpunt Huiselijk Geweld.

 

Bij geweld in huis zijn (de eventueel aanwezige) kinderen ook altijd slachtoffer van het geweld, ook al zijn zij niet direct hierbij betrokken. Voor hen biedt het maatschappelijk werk kindhulpverlening aan. De hulp is speciaal gericht op kinderen van 0-18 jaar. De kindhulpverlener is hier specifiek voor opgeleid. Voor meer informatie, kijk op de site van veilig thuis.

 

 

Bent u in directe nood? Bel dan direct 112

 

 

Als er aangifte is gedaan of als er een huisverbod is uitgesproken, hoe dan verder?

 

Vanuit de hulpverlening is er een maatschappelijk werker die meekijkt en luistert naar uw verhaal. Soms is dit genoeg en kunt u hiermee verder. Soms kan het fijn zijn om te kunnen praten met iemand die in een soortelijke situatie heeft gezeten. Die weet hoe het voelt, een hulpverleningstraject heeft doorlopen en vanuit ervaring kan spreken. De ervaringsdeskundige is geen hulpverlener en zal u dan ook niet vertellen wat u moet doen of waar u voor moet kiezen. Degene zal alleen eigen kennis en ervaring met u delen. De ervaringsdeskundigen worden ingezet naast het traject van de hulpverlening. Zij zijn geschoold en worden begeleid door een coördinator werkzaam bij de SWD. Voor vragen hierover kan er contact worden opgenomen met één van onze maatschappelijk werkers tel: 0596 - 650 787 of via mail: info@s-w-d.nl.