Op dit moment zijn er 3 vacatures bij Stichting Welzijn en Dienstverlening. Zowel voor de gemeente Loppersum als voor de gemeente Delfzijl zijn wij op zoek naar een

 

Sociaal werker Integratie en Inburgering (SW I&I)

voor de gemeente Delfzijl, de wijk Delfzijl Noord, zijn wij op zoek naar een 

Sociaal werker, Migranten opbouwwerk (SW MO)

 

Stichting Welzijn en Dienstverlening is een actieve en ondernemende organisatie voor sociaal werk in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, per 1 januari 2021 gemeente Eemsdelta. Vanuit verschillende disciplines ondersteunen 40 collega’s inwoners in het werkgebied. Samenwerken, flexibel, toegankelijk en vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten van ons werk.  

Inburgering en Integratie:

Met ingang van 1 september 2020 (of zo spoedig mogelijk daarna) zijn wij voor de maatschappelijke ondersteuning van statushouders die in het werkgebied komen wonen op zoek naar twee Sociaal werkers. Eén voor 17 uur per week en één voor 13 uur per week, beiden tijdelijk, tot 1 september 2021. Het aantal uur per week kan toenemen wanneer er nieuwe statushouders in de gemeente worden geplaatst. 

 

 De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben een plan van aanpak opgesteld met betrekking tot de inburgering en integratie van statushouders. Het betreft zowel de uitvoering van de wettelijke taken (begeleiding bij huisvesting en de maatschappelijke begeleiding) als niet wettelijke taken (de organisatie van) spreekuren, taalles door vrijwilligers en fietsles). Verder zijn er tijdelijk (voor een jaar) extra middelen beschikbaar om de integratie en participatie van statushouders te versterken. Bij de uitvoering van het werk spelen ambassadeurs, vrijwilligers en stagiaires een belangrijke rol. De ondersteuning is erop gericht dat statushouders uiteindelijk zelfstandig hun weg in Nederland kunnen vinden. Lees hier de volledige vacaturetekst.

Migranten Opbouwwerker:

Met ingang van heden zijn wij op zoek naar een Sociaal werker – Migranten opbouwwerk voor 7 - 10 uur per week, tot 1 januari 2022

 

De woningen in de Zandplatenbuurt-Noord in Delfzijl-Noord worden in het kader van de versterking vanwege de aardbevingen gedurende de komende jaren gesloopt. De inwoners uit die buurt verhuizen naar nieuwbouwprojecten verspreid over Delfzijl. Het is een meerjarig traject dat grote weerslag heeft op de inwoners die zich hiermee geconfronteerd zien en moeten verhuizen maar ook op de inwoners van de buurten waar deze nieuwbouw gerealiseerd wordt. Bestaande verbindingen tussen buurtgenoten verdwijnen en nieuwe zullen moeten ontstaan. Een goede start in de buurt kan maar één keer worden gemaakt. Om de inwoners daarbij te helpen heeft de gemeente Delfzijl, samen met de woningcorporatie een sociaal programma opgezet. Vanuit dit programma wordt door SWD inwoners (emotionele) ondersteuning geboden. Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste ondernemende collega, die samen met (nog te werven) ambassadeurs, specifiek voor de doelgroep migranten in de wijk hier vorm en inhoud aan willen geven. Naast deze functie is er in het kader van dit project ook een algemeen opbouwwerker, een maatschappelijk werker en een sociaal raadsman actief.

Lees hier de volledige vacaturetekst.

Locatie Delfzijl

Waddenweg 4
9933 KH Delfzijl
Telefoon 0596 - 650 787
E-mail info@s-w-d.nl

Locatie Appingedam

Stadshaven 23

Locatie Loppersum

Stationslaan 10

Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur

via 0596 - 650 787 en daarna tot 17.00 uur alleen voor crisiszaken via het crisisnummer 06 - 3069 4229

Postadres
Postbus 248
9930 AE  DELFZIJL

Contactformulier algemeen (alle velden invullen svp zodat goed verwezen kan worden naar de juiste persoon)

Ik ga er mee akkoord dat mijn gegevens worden bewaard, zoals beschreven in de Privacy Verklaring