Maatschappelijk werk

Voedselbank aanvragen

Aanvragen voor de Voedselbank worden beoordeeld door daarvoor opgeleide medewerkers van de Stichting Welzijn en Dienstverlening. Aanmelding is onder andere mogelijk via een verwijzing door één van de volgende instanties: Humanitas Thuisadministratie, Maatschappelijk Werk, Volkskredietbank, Bureau Jeugdzorg, Kerkelijke instanties, Schuldhulpverlening of een Thuiszorgorganisatie. De aanvraag moet online worden ingevuld en verzonden. Dit aanvraagformulier is te vinden op de site van de Voedselbank.

Nadat het formulier door SWD is ontvangen wordt de cliënt uitgenodigd voor een gesprek om de aanvraag door te nemen. Vervolgens geeft SWD de gegevens door aan de Voedselbank en ontvangt de cliënt een schriftelijke bevestiging of de aanvraag is goedgekeurd of niet.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Voedselbank.