Vrijwilligerssteunpunt

VOG

Veel organisaties die werken met vrijwilligers vragen van deze vrijwilligers dat zij bij hun gemeente een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG) aanvragen. Deze aanvraag voor de VOG ontvangt u van de organisatie waarvoor u gaat werken. Zij zal in de meeste gevallen ook de kosten van deze verklaring voor haar rekening nemen. U dient uw deel van deze verklaring in te vullen en te ondertekenen, waarna de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk gaat verrichten haar deel invult. Ook de organisatie zal haar deel van de aanvraag moeten ondertekenen. Met deze aanvraag kunt u bij uw gemeente terecht voor de definitieve VOG. Als deze wordt afgegeven kunt u aan de slag gaan als vrijwilliger bij de organisatie.