Vrijwilligerssteunpunt

Voor organisaties

Via deze website of via de website vrijwilligersgroningen.nl kunt u als organisatie uw vacature aanmelden. In de aanmelding geeft u aan welke vacature u heeft, wat de specifieke werkzaamheden van de vrijwilliger zijn, wanneer u de vrijwilliger nodig heeft en informatie over de organisatie.

 

Indien een organisatie voor het VrijwilligersSteunpunt nieuw is, kan er een afspraak gemaakt worden met één van onze medewerkers om een bezoek af te leggen op de werkplek. Dit bezoek is enerzijds bedoeld om de werkwijze van het VrijwilligersSteunpunt nader toe te lichten en anderzijds een beeld te krijgen van de organisatie en het werk dat de vrijwilliger zal gaan verrichten. Tijdens dit bezoek kan blijken dat organisaties met bepaalde vragen zitten. Het VrijwilligersSteunpunt biedt ondersteuning en advies in dit soort situaties. Organisaties hebben altijd de mogelijkheid om hier een beroep op te doen.

 

Wanneer de vacature wordt geaccepteerd wordt deze opgenomen in ons bestand. Een exemplaar van de vacature komt in de vacaturemap. Mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk kunnen een afspraak maken en een keuze maken uit het aanbod. Natuurlijk doen de medewerkers van het vrijwilligerssteunpunt hun uiterste best een geschikte vrijwilliger voor uw organisatie te vinden.

Op het moment dat wij een geschikte vrijwilliger gevonden hebben, wordt er contact opgenomen door de medewerker van de vacaturebank of door de vrijwilliger zelf.

Als u een vacature plaatst kunt u aangeven:

-    of de vrijwilliger rechtstreeks informatie in kan winnen en een afspraak bij u kan maken;

-    of dat wij voor u moeten bemiddelen.

Wanneer een vrijwilliger via de website solliciteert op uw vacature, dan sturen wij haar/zijn gegevens aan u door en maakt u zelf een afspraak met de vrijwilliger.

 

Het vrijwilligerssteunpunt onderhoudt contact met de vrijwilliger over de bemiddeling naar een organisatie. Het steunpunt gaat ervan uit dat de organisatie doorgeeft wanneer er wijzigingen zijn m.b.t. contactpersoon, werktijden, etc. en ook wanneer de vacature inmiddels vervuld is of niet meer nodig is.

 

Wilt u gebruik maken van één van de volgende diensten, neemt u dan contact op met ons:

  • informatie en advies

  • voorlichting

  • deskundigheidsbevordering

  • bemiddeling van vraag en aanbod (vacaturebank)

  • service

  • vrijwilligersbeleid, o.a. hoe kun je vrijwilligers werven en behouden,vrijwilligerscontract, onkostenvergoeding, promotie en publiciteit

  • ondersteunen van het vormgeven van vrijwilligersbeleid

 

Vanaf 1 januari 2015 geldt de participatiewet. Wilt u meer informatie over welke effecten deze wet heeft op uw organisatie en het werken met vrijwilligers, kijk dan op deze link