Vrijwilligerssteunpunt

Voor vrijwilligers

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?

U kunt bij het VrijwilligersSteunpunt putten uit een groeiend vacaturebestand. In dit bestand vindt u meer dan 100 vacatures, het merendeel bij organisaties in de gemeente Delfzijl en Appingedam.

 

U kunt zich op diverse manieren aanmelden als vrijwilliger:

  • U kunt zich als vrijwilliger aanmelden via deze website of via vrijwilligersgroningen.nl. Een medewerker van het VrijwilligersSteunpunt zal dan zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen met u om een afspraak te plannen.

  • Heeft u interesse in één van de vacatures, die op de website staan, dan kunt u daarop reageren. Uw gegevens worden dan toegestuurd naar de organisatie van deze vacature en zij nemen dan contact met u op.

  • Natuurlijk kunt u ook binnenlopen op dinsdag- en donderdagochtend tussen 8.00-12.00 uur bij het VrijwilligersSteunpunt aan de Pr. Bernhardlaan 26A in Delfzijl. Kunt u dan niet? Geen probleem, belt u dan even om een andere afspraak te maken.

 

Desgewenst bemiddelen we u naar de organisatie van uw keuze. Het VrijwilligersSteunpunt biedt informatie, voorlichting, training en scholing. Voor specifieke doelgroepen biedt het VrijwilligersSteunpunt stimulering en activering

 

Elke vrijwilliger is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Ook als u een maatschappelijke stage doet bent u verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten bij de VNG. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. De verzekering geldt ongeacht leeftijd, aard of duur van het vrijwilligerswerk.

 

Een organisatie mag een vrijwilligersvergoeding geven. Daarvoor gelden de volgende regels:

  • U mag maximaal € 150,- per maand met een maximum van € 1.500,- per jaar belastingvrij ontvangen. Dit is inclusief werkelijk gemaakte kosten. Het moet wel in verhouding staan tot het aantal gewerkte uren. De vergoeding mag niet hoger zijn dan € 4,50 per uur en € 2,50 voor vrijwilligers tot 18 jaar. Hierover hoeft geen aangifte te worden gedaan bij de belastingdienst.

  • Ontvangt u een bijstandsuitkering? Informeer dan bij uw eigen gemeente wat de maximale toegestane vrijwilligersvergoeding is. Elke gemeente heeft hiervoor haar eigen beleid.

  • Heeft u een uitkering van het UWV, overleg dan met uw casemanager wat u maximaal mag bijverdienen.

 

Sommige organisaties vergoeden reiskosten. Het wordt doorgaans in de vacature vermeld en/of besproken tijdens het intake gesprek met de desbetreffende organisatie.

  • Autovergoeding: de hoogte mag een organisatie zelf bepalen, maar het mag maximaal € 0,31 per kilometer zijn. Tot € 0,19 per kilometer is het belastingvrij.

  • Men kan als ANWB-lid de werkelijke kosten voor eigen auto opvragen. Bel hiervoor naar 070-3147147. Hierbij moet u type, gewicht en dergelijke informatie bij de hand houden.

 

Wilt u meer informatie hebben over de rechten en plichten die u hebt als vrijwilliger, dan kunt u de NOV publicatie ‘Afspraken met vrijwilligers’ downloaden.

Bijleren als vrijwilliger?

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw kennis te verbreden. Kijk hier voor een aantal heel verschillende e-learning trainingen.