Inburgering en integratie

Vrijwilligerswerk

Samen met een klein team van professionals werken ongeveer 60 vrijwilligers aan de inburgering en integratie van mensen in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Alle vrijwilligers worden hierin begeleid door professionals. Daarnaast zijn er regelmatig vrijwilligersvergaderingen waarin de voortgang wordt besproken, informatie wordt uitgewisseld en vragen gesteld kunnen worden. Vaak herkennen andere vrijwilligers de vraag en kan het verhelderend werken om ervaringen daarover uit te wisselen.

 

SWD is regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u hierin interesse? Neem dan contact op met Andrea Molina of één van haar collega's via 0596 - 650 787.

 

Momenteel is SWD op zoek naar vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden:

 • Vrijwilliger voor maatschappelijke begeleiding

 • Vrijwilliger voor het inloopspreekuur

 • Taalvrijwilligers

 • Vrijwilliger voor fietslessen

 

Vrijwilliger voor maatschappelijke begeleiding

De mensen die in Nederland mogen blijven wonen, krijgen een huis aangeboden, maar weten vaak niet hoe de Nederlandse samenleving werkt. De begeleiding is gericht op integratie en op kennismaking met alle aspecten van de Nederlandse samenleving. Als vrijwilliger ga je de cliënt (vluchteling) begeleiden met zijn/haar integratie en inburgering.

 

De professionals van SWD verlenen ondersteuning aan de vrijwilligers.

Tijdsinzet: gemiddeld 4 uur per week.

 

Wat doet de vrijwilliger?

 • Begeleiding met het ordenen van de administratie

 • Begeleiding en uitleg geven over de Nederlandse samenleving

 • Een luisterend oor bieden

 

Gewenste vaardigheden en kwaliteiten

 • Administratieve kennis

 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling

 • Open staan voor andere culturen

 

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

 • Grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

 • Ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en competenties

 • Nieuwe culturen leren kennen

 

Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Rosalie Remminga, Andrea Molina of Wilko Middel via telefoonnummer 0596 – 650 787.

Vrijwilliger voor het inloopspreekuur

In Delfzijl en Loppersum kunnen cliënten terecht voor informatie over praktische zaken en voor hulp en ondersteuning bij de meer ingewikkelde zaken. Vragen over brieven, formulieren, inkomen, schulden, werk, wonen, opleiding of verblijfsvergunning kunnen gesteld worden tijdens het spreekuur.

 

Het spreekuur wordt voornamelijk gedraaid door vrijwilligers die hierin ondersteund worden door een professional van SWD.

Tijdsinzet: 2 uur per week.

 

Wat doet de vrijwilliger?

 • Begeleiding en uitleg geven over de brieven

 • Samen met de cliënt formulieren invullen

 • Bellen naar instanties

 •  

Gewenste vaardigheden en kwaliteiten

 • Administratieve kennis

 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling

 • Open staan voor andere culturen

 

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

 • Grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

 • Ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en competenties

 • Nieuwe culturen leren kennen

 • Het hoeft niet veel tijd te kosten

Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Andrea Molina of Wilko Middel via telefoonnummer 0596 – 650 787.

Taalvrijwilligers

Regelmatig is SWD op zoek naar nieuwe vrijwilligers die Nederlandse les willen geven. Er is hierin veel mogelijk, dat wat een vrijwilliger graag wil doen, kan gerealiseerd worden. Of u nu les in (kleine) groepen of één op één wilt geven. Het kan gaan om verschillende hulpvragen bij spreken, luisteren, schrijven, lezen. Ook kan er hulp bij huiswerk gegeven worden die de deelnemer vanuit inburgeringslessen van school krijgt.   

 

Daarnaast zoekt SWD af en toe nieuwe vrijwilligers voor al bestaande taalactiviteiten bijvoorbeeld voor groepsles Nederlands, de themapraatgroep of krantleesgroep.

Taalvrijwilligers worden door een professional van SWD begeleid.

 

Gewenste kwaliteiten/ervaringen van de vrijwilliger

 • Geduldig zijn

 • Communicatief, voldoende beheersing van de Nederlandse taal

 • Kennis van de Nederlandse samenleving

 • Een warm hart voor de doelgroep

 

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

 • Kennis maken met mensen uit verschillende culturen

 • Mensen helpen bij de Nederlandse taal

 • Werken aan de zelfredzaamheid van mensen

 

Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met Andrea Molina via a.molina@s-w-d.nl of bel naar telefoonnummer 0596 – 650 787.

Fietsles vrijwilliger

Ons fietslandje is een land die voor onze statushouders niet bekend is maar toch zullen ook zij gebruik gaan maken van de fiets. Voor enkele van de nieuwe landgenoten is dat voor het eerst. Om ze daarbij te helpen organiseert SWD regelmatig fietslessen voor statushouders.

 

Lijkt het u leuk om gedurende een periode van 3 maanden iedere week een paar uurtjes te besteden aan fietslessen? Nieuwe landgenoten te helpen om kennis te nemen van onze regels in het verkeer?

Dan zijn we op zoek naar u!

De fietslessen bestaan uit een aantal theoretische lessen waarna u naar buiten gaat om deze in de praktijk toe te passen. U helpt bij het begeleiden en uitleg geven. We vragen van u dat u hiervoor beschikt over goede communicatieve vaardigheden en dat u open staat voor andere culturen. U leert hierdoor nieuwe culturen kennen en er ontstaan vaak leuke contacten tussen vrijwilligers en de nieuwkomers.

 

Bent u een aantal uren in de week inzetbaar voor deze leuke taak? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Andrea Molina van de SWD via telefoon 0596 – 650 787 of via mail a.molina@s-w-d.nl