Welzijn op Recept

Een groot deel van de mensen die regelmatig bij de huisarts komt, heeft psychosociale problemen. Ingrijpende gebeurtenissen zoals het verlies van een partner, baan of relatieproblemen kunnen hiervoor zorgen.

Welzijn op Recept is een manier om mensen met psychosociale klachten kortdurende ondersteuning op maat te bieden. In plaats dat een arts een patiënt doorverwijst naar een collega of medicijnen voorschrijft, wordt een recept gegeven voor activiteiten en doorverwezen naar de welzijnscoach.